แรงบาป

89฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**สารบัญ**
แรงบาปปาณาติบาต
เรื่องที่ ๑ แรงบาปทำให้ตายหมู่
เรื่องที่ ๒ แรงบาปหลาวโหด
เรื่องที่ ๓ แรงบาปเหยื่อฆาตกรรมต่อเนื่อง
เรื่องที่ ๔ แรงบาป ๓ สไตล์ กา คน พระ
เรื่องที่ ๕ แรงบาปสาปคนดีให้ถูกฆาตกรรม
แรงบาปที่ทำกับพระผู้มีศีล
เรื่องที่ ๖ แรงบาปแกล้งพระให้ทะเลาะกัน
เรื่องที่ ๗ แรงบาปขวางทางพระพุทธเจ้า
เรื่องที่ ๘ แรงบาปคิดอกุศลกับพระอรหันต์
เรื่องที่ ๙ แรงบาปสุนัขโหด
แรงบาปกาเมสุมิจฉาจาร
เรื่องที่ ๑๐ แรงบาปเสพสมกับดิรัจฉาน
เรื่องที่ ๑๑ แรงบาปข่มขืนพระอรหันต์
แรงบาปสาปส่งให้เป็นเปรต
เรื่องที่ ๑๒ แรงบาปเปรตงู
เรื่องที่ ๑๓ แรงบาปเปรตก้อนหินเหล็ก
เรื่องที่ ๑๔ แรงบาปเปรตสาบสาง
เรื่องที่ ๑๕ แรงบาปเปรตเล่นชู้
เรื่องที่ ๑๖ แรงบาปเปรตแม่สมภาร
เรื่องที่ ๑๗ แรงบาปเปรตสาวร่านสวาท
แรงบาปจากคำพูด
เรื่องที่ ๑๘ แรงบาปกล่าวร้ายพระพุทธเจ้า (๑)
เรื่องที่ ๑๙ แรงบาปกล่าวร้ายพระพุทธเจ้า (๒)
เรื่องที่ ๒๐ แรงบาปกล่าวใส่ร้ายพระอรหันต์
แรงบาปจากสุราเมรัย
เรื่องที่ ๒๑ แรงบาปน้ำสุรา
เรื่องที่ ๒๒ แรงบาปลูกทรพี
เรื่องที่ ๒๓ แรงบาปหนอนขี้เมา
เรื่องที่ ๒๔ แรงบาปอธิษฐาน

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก200 g
ขนาด14.5 x 21 cm