ใช้กรรมชาตินี้ดีกว่ามีหนี้กรรมติดไปชาติหน้า

฿ 28

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


กรรมเก่ายอมชดใช้กรรมใหม่ทำให้ดี
สติปัฏฐาน ๔ คือวิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงตน
คนมีสติสัมปชัญญะจะชั่ว-ดี
รู้กายนอก-กายใน เรียกว่ามีกายทิพย์ได้
ทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่น
ปัญหาจะหมดไป ถ้าคลายความยึดมั่น
ที่ปัญหาเพราะว่าไม่รู้ตามเป็นจริง
รู้ซึ้งกายในกาย ไม่ใช่สิ่งทำได้ง่าย
ถ้ามีความเข้าใจ จะไม่หลงในสมมติบัญญัติ
เมื่อทราบชัดอย่างถูกต้องด้วยจิต
จะรู้ว่าสรรพชีวิตมีแต่รูป-นาม
เทวนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
คนห่างธรรมจึงชอบนำทุกข์จรมาเผาจิต
ชีวิตที่เต็มไปด้วยทุกข์คงถึงบรมสุขไม่ได้
ทุกข์นอกไม่เท่าไร ทุกข์สำคัญกว่า
ถ้ารู้เวทนาก็จะรู้กฎแห่งกรรมของตน
อยากพ้นทุกข์-ใจ ก็ตั้งสติคุมจิตตนให้ดี
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
อารมณ์เกิดทางไหน อย่าปล่อยเลยไปต้องกำหนด
กำหนดจิตผ่าน มันก็เกิดแสงสว่างทางปัญญา
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
รู้ธรรมจากการอ่าน มันไม่รู้สู้รู้จากการปฏิบัติ
อดีตกรรมยอมใช้ปัจจุบันกรรมให้กำหนด
แยกรูป แยกนามเป็น
จะเห็นทางแก้กรรมไม่ให้ลุกลาม
อดีตกรรมแม้ต้องใช้แต่ควรได้ประเมิน
อโหสิกรรมต่อกันไว้จะได้พึ่งพากันต่อไป
ปรารถนาดีต่อกัน นั่นคือมงคลชีวิต
สรุปข้อคิดปิดท้าย
อนุโมทนาพจนกถา
สวดพาหุงมหากาฯ ไว้คุ้มครองรักษาตน
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
ชัยปริตร (มหากา)
บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
พลังพุทธานุภาพ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm