ใบไม้ในกำมือ

฿ 60

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ใบธรรมคำสอนกฎแห่งกรรม
- สร้างดีให้ดวงชะตา
- มีบารมี ถึงมีวาสนา
- อันตรายในชีวิต
- น้อมจิตศรัทธา
- ไม่มีคำว่าดลบันดาล
- เชื่อกรรม ท่านจะไม่ทุกข์ใจ
- สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
- คำกลางๆ ยังไม่บ่งชั่ว-ดี
- ตัวบ่งชี้กรรม
- มีเจตนาทำกรรมตามมา
- ถ้ามีผลบุญบาปถึงนับเป็นกรรม
- คิดชั่วทำให้ตัวเสียหาย
- มองด้วยตาเนื้อถึงไม่เชื่อกรรม
- ทำดี-ชั่วอย่างไร ? ใจเรารู้ดี
- กรรมดี-ร้าย ให้ผล ๒ ชั้น
- ผลกรรมฆ่าสัตว์
- ผลกรรมลักทรัพย์
- ผลกรรมมักมากในกาม
- ผลกรรมโกหกมุสา
- ผลกรรมจากสุรายาเสพติด
- สำนึกผิดได้ถึงจะหมดเวรกรรม
- กรรมชั่วแก้ไขด้วยกรรมดี
- วิธีลดแรงกรรมในอดีต
ใบธรรมคำสอนวิปัสสนากรรมฐาน
- หนทางปิดอบาย
- สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม
- ตัวกำหนดชะตาชีวิต
- กำหนดพิจารณากาย
- กำหนดพิจารณาเวทนา
- กำหนดพิจารณาจิต
- กำหนดพิจารณาธรรม
- สตินำ ปัญญาตาม
- ทำอะไรให้ตั้งสติ
- ทางสายกลางชีวิต
- เดินจงกรมพิชิตโรคภัย
- เบื้องต้นฝืนใจ ทำต่อจะได้ดี
- กิจนิสัย ๔
- ลักษณะนิสัย ๔
- คุณภาพชีวิต ๔
- บุญที่ไม่ต้องใช้เงินทอง
- ลูกเหลวไหลต้องใช้กรรมฐานแก้ไข
- ภาวนาบุญใหญ่กว่าศีลทาน
- กรรมฐาน คือ การช่วยเหลือตน
- คนทำจริงถึงได้สิ่งดี
- วิธีเดินจงกรม
- วิธีนั่งกรรมฐาน
- วิธีกำหนดเวทนา
- ถ้าทำถึงขั้นก็จะดันให้ถึงที่
- ให้มีสติมิประมาท
ใบธรรมคำสอนความกตัญญู
- ลูกดีมีสุข
- สอนลูกตั้งแต่ในครรภ์
- กันที่แม่ แก้ที่พ่อ
- เพาะปลูกให้ดี
- ต้องมีเวลาชิดใกล้
- แต่งกาย แต่งใจ
- เกราะคุ้มกันภัย
- ใสดังกระจกเงา
- ต้องเฝ้าดูแล
- พ่อแม่โปรดรู้ความต้องการ
- หนี้ที่ไม่มีวันสูญ
- หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่
- วันเกิดเรา วันตายใคร
- อย่าได้หลงลืมท่าน
- วันกตัญญู
- ต้นทุนอุ้มชูชีวิต
- ตั้งจิตขออโหสิกรรม
- วิธีทำตอบแทนอย่างเลิศ
- พระผู้ประเสริฐกว่าใคร
- พระอรหันต์ในบ้าน
- ท่านสอนต้องดุษณี
- เรือน ๓ น้ำ ๔
- คุณธรรมที่หนึ่งในโลกา
- เลี้ยงบิดรมารดาตอบแทนคุณ
- เกื้อหนุนช่วยท่านทำการงาน
- ชื่อเสียงของวงศ์วานต้องรักษา
- ทำตัวให้คู่ควรค่ารับมรดก
- ท่านลาจากโลกทำบุญอุทิศให้
- ยาอายุวัฒนะบำรุงใจพ่อแม่
ใบธรรมคำสวดอานิสงส์สวดพระพุทธคุณ
- การสวดมนต์ให้เกิดอานิสงส์
- บทบูชาพระรัตนตรัย
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทขอขมาพระรัตนตรัย
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- บทชัยปริตร (มหากา)
- บทสัพพมงคลคาถา
- บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- อานิสงส์การแผ่เมตตา
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- การแผ่ส่วนกุศล
- บทแผ่ส่วนกุศล
- บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
- บทอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
- เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์
- บทอธิษฐานจิต

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm