๕ คุณสมบัติของมนุษย์

28฿

ล้างค่า

รายละเอียด

คำนำ


"ถ้าเป็นคน เป็นมนุษย์ แต่ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์แล้ว มนุษย์นั้นจะมีความสุขและมีจิตสูงได้อย่างไร ?"

หนังสือ " ๕ คุณสมบัติของมนุษย์" เล่มนี้

ได้นำบทสัมภาษณ์เรื่อง "กฎแห่งกรรมกับศีล ๕" จากชีวิตจริงของ พระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี มาเรียบเรียงใหม่
ซึ่งท่านเมตตาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ "ชีวิตไม่สิ้นหวัง"

ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๘
พร้อมเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมและผลของกรรมอันเกิดจากบาปที่เคยทำสมัยเด็ก ๆ

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ มีการลำดับเรื่องราวและวาดภาพประกอบเพิ่มสีสันให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย
เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงขอคิดคติธรรมสอนใจ และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตได้จริง

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะมีประโยชน์กับผู้อ่านทุกคน

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
กันยายน ๒๕๖๐

Additional information

ขนาด 14.5 x 21 cm