100 ปี เลี่ยงเชียง พิมพ์หนังสือธรรมทาน บทสวดมนต์ สื่อพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะ หลักสูตรนักธรรม บาลี
หนังสือธรรมะออนไลน์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
หนังสือธรรมะ
สำหรับพิมพ์แจก
นักธรรม,บาลี
รายการหนังสือปี 59
รายการหนังสือเก่า
ขั้นตอนสั่งซื้อ

รวมข้อสอบธรรมสนามหลวงแจกฟรี

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์
โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์
หนังสือธรรมะ
อายุครบ 100 ปี (2459-2559)
9/9/2559

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน รับพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์งาน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

 

 
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
รูปภาพและโค๊ดแลกลิงค์

 

 

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือเรียนนักธรรมบาลี

 

 

รางวัล
พระราชทาน
“เสาเสมาธรรมจักร”

ใบประกาศเกียรติคุณ
“รางวัลพุทธคุณูปการ
รัชตเกียรติคุณ”

จาก คณะกรรมาธิการศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สภาผู้แทนราษฎร

โล่ประกาศเกียรติคุณ
“รางวัลพุทธคุณูปการ
รัชตเกียรติคุณ”

จาก คณะกรรมาธิการศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สภาผู้แทนราษฎร

ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน วิสาขบูชา พุทธศักราช 2547 สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2547 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นับเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงสุดแก่โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง ที่ดำรงความเพียรเพื่อพระพุทธศาสนามากว่า 90 ปี

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 90 ปี จากพุทธศักราช 2459 โดยเริ่มจากคุณปู่ทวดลิปโป แซ่เตียว อพยพมาจากหมู่บ้านซินเลี้ยว เมืองซัวเถา ประเทศจีน ระยะแรกทำงานที่โรงพิมพ์อื่นและทำอีกหลายอาชีพ เช่น เป็นพ่อครัวในร้านขายผ้าย่านสำเพ็ง หาบน้ำประปาขาย หาบเร่ขายผลไม้ และอาชีพที่เป็นจุดเริ่มต้นของโรงพิมพ์-สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง คือ คุณปู่ทวดลิปโป แซ่เตียว ได้ทำงาน “แลกวัด” คือการนำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ไปแลกกับผ้าสบง จีวร และบริขารอื่นๆ ของพระภิกษุสามเณร เมื่อมีผู้ทำมากขึ้นคุณปู่ทวดลิปโป แซ่เตียว จึงหันมานำหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ มาแลกวัดเรื่อยมา

 

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2459 พระครูวินัยธรเพชร์ ปภงฺกโร วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ ได้ให้ทุนตั้งร้าน นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระมอบต้นฉบับหนังสือมาให้จัดพิมพ์จำหน่ายโดยไม่คิดมูลค่า จนเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของพระเถรานุเถระมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

การสืบสานนโยบาย “เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์”

 

ปีพุทธศักราช 2455 คุณปู่ทวดทวดลิปโป แซ่เตียว อพยพจากเมือง ซัวเถา ประเทศจีน มาอาศัยผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระพุทธศาสนาหล่อเลี้ยงชีพและสร้างรากฐานครอบครัว ด้วยการเริ่มต้นเพาะเมล็ดพันธุ์รักษ์ธรรมที่ชื่อ “โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง” ลงในสยามปฐพีเมื่อปีพุทธศักราช 2459 วางนโยบายให้ทายาททำความเพียรเพื่อพระพุทธศาสนาสืบเนื่องกันมา นับจากคุณปู่ทวดลิปโป, คุณปู่ทวดโซซิม, คุณปู่ตงเอียง (ถึงแก่กรรมก่อนคุณปู่ทวด), คุณพ่อสุขพัฒน์เกษม กับคุณอามณฑน์จิตต์เกษม จงพิพัฒน์ยิ่ง มาจนถึงข้าพเจ้ารุ่นที่ ๕ ของโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง

 

ข้าพเจ้าและคณะทำงานเลี่ยงเชียง เพียรพยายามพัฒนาสื่อธรรมให้ง่ายต่อการศึกษา ง่ายต่อการปฏิบัติ และยังดำรงความเพียรเพื่อพุทธศาสน์ คิดพัฒนาสร้างสรรค์สื่อธรรม รังสรรค์สังคมให้อุดมด้วยปัญญาบารมีอย่างไม่หยุดยั้ง ทำประโยชน์และความสุขให้บังเกิดแก่ชาวพุทธ ชาวไทย รวมไปถึงชาวโลกอย่างมั่นคงยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 

โรงพิมพ์เลี่ยงเชียงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะพลังบุญแห่งความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษในตระกูล ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พุทธบริษัท และแผ่นดินไทย ไม่ทำการค้าแบบพ่อค้าเต็มตัว ยึดหลักการค้าแบบพระอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาส คือทำการค้าแบบบุญกิจ ยึดบุญเป็นกำไร ส่วนผลกำไรนั้น ขอเพียงมีเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวและพนักงาน เลี่ยงเชียงทำงานเพื่อสั่งสมบุญบารมีมากกว่าสั่งสมทรัพย์ภายนอกที่เกิดกว่าจะเป็นเหตุปัจจัยสนับสนุนการเผยแผ่และรักษาหลักธรรมคำสอน

 

ทุกจิตน้อมถึงการสร้างสื่อธรรมที่จะก่อประโยชน์สุขแก่สังคม และน้อมถึงการกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ดังเช่น คุณอามณฑน์จิตต์เกษม จงพิพัฒน์ยิ่ง (คุณอาเฉิน) ประธานมูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี ได้ทำเป็นแม่แบบให้ข้าพเจ้าเกิดแรงปรารถนาที่จะเจริญรอยตามและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งกว่าที่ผ่านมา ตามที่ท่านเคยสอนไว้ว่า “ลูกหลานรุ่นใหม่ๆ ต้องให้ดีและเก่งกว่ารุ่นบรรพบุรุษ” ข้าพเจ้าและคณะ ขอน้อมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบุญกิจของโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง

 

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงตลอดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2459 แม้ทุกสรรพสิ่งจะต้องเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ แต่ข้าพเจ้าและคณะจักใช้หลักปธาน 4 สืบสานนโยบายของคุณปู่ทวดลิปโป แซ่เตียว และคุณอามณฑน์จิตต์เกษมต่อไปจนสุดความสามารถ ขอให้ทุกท่านมีพลังศรัทธา หมั่นสร้างสมภาวนามยปัญญา เพื่อนำพาตนให้เข้าถึงวิสุทธิ์ ความบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากกิเลส หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร 31 ภูมิ เสวยวิมุตติสุข บรรลุถึงมรรค ผล นิพพานเทอญ .

 

 

 
 

 

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

(จากพุทธศักราช 2459)

เป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือธรรมะ 100% เช่น หนังสือเรียน นักธรรม-ธรรมศึกษา บาลี หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะประยุกต์การ์ตูน 4 สี สวยงาม ราคาแสนถูก และสำนักพิมพ์ฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนมีศักยภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 

การพัฒนาในด้านจิตใจ

 

สำนักพิมพ์มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เช่น ให้พนักงานทุกคนสวดมนต์ทำสมาธิ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 10.30 น. รวมสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ให้พนักงานมีการทำบุญ รับศีลฟังธรรม เป็นประจำทุกเดือน เรียกว่า "กิจกรรมไตรสิกขามหาบุญ" ดูกิจกรรมมหาบุญหรือชมเวบมูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมีได้ที่ WWW.LC2U.ORG/MMF

อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้ไปเรียนสมาธิหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาวัดพุทธบูชา และให้พนักงานได้อุปสมบท เช่น อุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ของวัดพระธรรมกาย เป็นต้น

 

ทุกวันจันทร์ และ วันเสาร์ เวลา 08.30 - 10.00 น.

 

พนักงานทุกคนร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิอบรมจิต เพื่อเพิ่มพลังศีลสมาธิปัญญาให้แก่ตนเอง แล้วจึงมีพลังกาย พลังใจ พลังปัญญา ดูแลลูกค้าผู้มีอุปการคุณ จนถึงคนรอบข้าง ขจรขจายไปวงกว้าง จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตั้งจิตเป็นกุศล อนุโมทนาบุญ ...สาธุ

 

จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการแก่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ในวันและเวลาดังกล่าว

 

ชมภาพกิจกรรมของเราได้ที่ FACEBOOK/LC2U

 

 

การพัฒนาในด้านร่างกาย

 

ในปี 2553 นี้ ทางสำนักพิมพ์จัดให้มีกิจกรรม ออกกำลังกาย โดยแบ่งเป็นสโมสรมี 4 สโมสร คือ 1. สโมสร D.N.C 2. สโมสรบารมี 3. สโมสร LCP 4. สโมสรดราก้อน โดยแต่ละสโมสรจะมีผู้บริหารและสมาชิกที่เป็นพนักงานเลี่ยงเชียงเท่านั้น กีฬาที่เล่น คือ ฟุตบอลชายและหญิง การวิ่ง 2 ขา 3 ขา และ 4 ขา และกีฬาอื่น ๆ จัดแข่งเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

ดูเว็บไซต์เกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่

WWW.LC2U.ORG/BFC

 

 

มูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมีค้นหาหนังสือ
คำค้น:
ราคา: ถึง
งบประมาณ:
แอพธรรมะฟรีๆ


ขอบคุณทุกกำลังใจ
เราจะพัฒนาต่อไป
เพื่อความสุขของสังคม

Share |
  หนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์แจก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา ประวัติ งานจ้างพิมพ์ สังฆภัณฑ์ วัดทั่วไทย มูลนิธิฯ  

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ผลิตหนังสือสื่อธรรมะ อายุครบ 100 ปี (2459-2559, 9/9/2559)
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม หนังสือธรรมศึกษา ข้อสอบธรรมสนามหลวง เจาะลึกแนวข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษา หลักสูตรเรียนบาลี คู่มือท่องจำบาลี เกมส์ธรรมะ หนังสือถูก หนังสือทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน บริการออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการส่งทั้งภายในและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง : 105/75 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 คลิ๊กดูแผนที่

WWW.LC2U.COM   WWW.พุทธะ.NET

สั่งซื้อ 092-2603310 LineID: lcpoo | สั่งพิมพ์ 082-684-7223 Fax : 02-872-5764
E-Mail : LC2YOU@GMAIL.COM , INFOLC2U@GMAIL.COM

Facebook/LC2U    Twitter/LC2U   LC Channel  

มูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี   Liangchiang สังฆภัณฑ์    Photo LC2U

counter stats

Share |

CopyRight @ 2010 Webmaster : Administrator Google analytics