100 ปี เลี่ยงเชียง พิมพ์หนังสือธรรมทาน บทสวดมนต์ สื่อพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะ หลักสูตรนักธรรม บาลี
หนังสือธรรมะออนไลน์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
หนังสือธรรมะ
สำหรับพิมพ์แจก
นักธรรม,บาลี
รายการหนังสือปี 59
รายการหนังสือเก่า
ขั้นตอนสั่งซื้อ

รวมข้อสอบธรรมสนามหลวงแจกฟรี

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์
โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์
หนังสือธรรมะ
อายุครบ 101 ปี (2459-2559)
9/9/2559

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน รับพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์งาน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

 

 
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
รูปภาพและโค๊ดแลกลิงค์

 

หมวด: พิมพ์แจกโอกาสต่าง ๆ
9786162682285 - ครองราชย์ครองใจ
*สั่งพิมพ์แจก ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
พิมพ์รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ให้ 1 หน้า
ครองราชย์ครองใจ
รหัสสินค้า : 9786162682285

โดย. : พระราชธรรมวาที
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 90 กรัม
ราคาปก : 28 บาท
 หยิบใส่รถเข็น | วิธีสั่งซื้อ 


Tel. (02) 872 9191, 872 8873,
872 9898 | LC2YOU@GMAIL.COM
ท่านสั่งมา เราส่งไป ใกล้หรือไกล
เราพร้อมและยินดีให้บริการถึงที่
 
Share |
ครองราชย์ครองใจ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาภายในหนังสือ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง มิใช่แต่เฉพาะพสกนิกรชาวไทยเท่านั้น ผู้คนทั่วโลกที่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนคนไทยแล้ว ต่างก็รักและเทิดทูนพระองค์ด้วยดวงใจ
………………………………………….
พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติแห่งพระโพธิสัตว์ คือ การยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยแท้
…………………………………………..
หนังสือ “ครองราชย์ ครองใจ” เป็นพระธรรมเทศนาที่พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) แสดงไว้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นบทพระธรรมเทศนาที่จะทำให้ผู้อ่านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตราบชั่วนิรันดร์
………………………………………….


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

โดย...มนิจ  ชูชัยมงคล
ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙สารบัญเนื้อหาภายใน ประกอบด้วย

ปกรอง
คำนำ

 • เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
 • ฉันจะเอาธรรมสู้กับอธรรมให้มันออกมาเป็นธรรมให้ได้
 • บ้านเมืองไทยของเราดำรงมั่นคงมาช้านานแล้ว เพราะความพร้อมเพรียงเข้มแข็งของคนในชาติ
 • ประเทศชาติต้องการความสามัคคีร่วมมือของท่านทั้งหลายอยู่เสมอ
 • ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเท่านั้น
 • ขอให้เว้นการอันควรเว้น และ ประพฤติแก่การอันควรประพฤติ
 • จงพยายามหาโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้มีทรรศนะกว้างขวางยิ่งขึ้น
 • จงระวังในเรื่องความประพฤติและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้แล้วว่า เมื่อใดคนในชาติขาดความสามัคคีธรรม มิได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เมื่อนั้นชาติจะต้องประสบความพินาศสูญเสียอิสรภาพ
 • ถ้าท่านไม่ศึกษาเพิ่มเติมไว้ ต่อไปไม่ช้าท่านจะล้าสมัย
 • ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน
 • ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือ...คนไทยทั้งปวง
 • ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ แต่หน้าที่ของข้าพเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์
 • การกระทำสิ่งที่ดีที่ควรให้เกิดประโยชน์ขึ้น แม้ไม่มีผู้ใดสั่ง ก็สำนึกได้ว่าเป็นกิจที่จะต้องปฏิบัติ เพราะเป็นภาระของตน
 • ความเจริญทางจิตใจนั้น เราจะซื้อด้วยเงินเป็นจำนวนเท่าใดๆ ไม่ได้
 • ศาสนาและการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด สำหรับให้บ้านเมืองมีความผาสุก
 • ถ้านำเอาปัญญาไปใช้ในทางที่มิชอบ ปราศจากศีลธรรม คนเราจะเลวกว่าสัตว์
 • การกระทำความดีเท่านั้น ที่จะนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเอง
 • ฉลาดแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่พอ ต้องเฉลียวด้วย
 • ถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้ความรู้ ก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกัน
 • ความรู้นั้นเปรียบเสมือนอาวุธ ย่อมจะเป็นคุณหรือเป็นโทษได้เท่ากัน สำคัญอยู่ที่ใช้
 • การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้น ความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเราเอง
 • เรามีบ้านเมืองแล้ว เราต้องรักษาไม่ใช่ทำลาย
 • การบูชาอย่างสูงสุดนั้น คือ บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้ดี
 • การแสวงหาประโยชน์ใดๆ ถ้าละเมิดและก้าวก่ายกัน จะกลายเป็นการเบียดเบียน ซึ่งมีอันตรายมากทันที
 • ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย
 • ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดมาว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ
 • ขึ้นชื่อว่าชาวไทยแล้ว ไม่ว่าจะถือศาสนาใด และแม้ขนบธรรมเนียมและภาษาที่ใช้อาจจะผิดเพี้ยนกันไปบ้างก็ตาม ต่างก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น
 • ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดินพันของเรานั้นคือบ้านคือเมืองคือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ
 • คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

 


 

ค้นหาหนังสือ
คำค้น:
ราคา: ถึง
งบประมาณ:
แอพธรรมะฟรีๆ


ขอบคุณทุกกำลังใจ
เราจะพัฒนาต่อไป
เพื่อความสุขของสังคม

Share |
  หนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์แจก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา ประวัติ งานจ้างพิมพ์ สังฆภัณฑ์ วัดทั่วไทย มูลนิธิฯ  

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ผลิตหนังสือสื่อธรรมะ อายุครบ 101 ปี (2459-2559, 9/9/2559)
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม หนังสือธรรมศึกษา ข้อสอบธรรมสนามหลวง เจาะลึกแนวข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษา หลักสูตรเรียนบาลี คู่มือท่องจำบาลี เกมส์ธรรมะ หนังสือถูก หนังสือทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน บริการออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการส่งทั้งภายในและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง : 105/75 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 คลิ๊กดูแผนที่

WWW.LC2U.COM   WWW.พุทธะ.NET

สั่งซื้อ 092-2603310 LineID: lcpoo | สั่งพิมพ์ 062-192-8936, 088-490-7272
Fax : 02-872-5764
E-Mail : LC2YOU@GMAIL.COM , INFOLC2U@GMAIL.COM

Facebook/LC2U    LC Channel   Photo LC2U

counter stats

Share |

CopyRight @ 2010 Webmaster : Administrator Google analytics