100 ปี เลี่ยงเชียง พิมพ์หนังสือธรรมทาน บทสวดมนต์ สื่อพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะ หลักสูตรนักธรรม บาลี
หนังสือธรรมะออนไลน์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
หนังสือธรรมะ
สำหรับพิมพ์แจก
นักธรรม,บาลี
รายการหนังสือปี 59
รายการหนังสือเก่า
ขั้นตอนสั่งซื้อ

รวมข้อสอบธรรมสนามหลวงแจกฟรี

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์
โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์
หนังสือธรรมะ
อายุครบ 101 ปี (2459-2559)
9/9/2559

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน รับพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์งาน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

 

 
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
รูปภาพและโค๊ดแลกลิงค์

 

หมวด: พิมพ์แจกโอกาสต่าง ๆ
9786162682360 - อิสรภาพชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียว
*สั่งพิมพ์แจก ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
พิมพ์รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ให้ 1 หน้า
อิสรภาพชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียว
รหัสสินค้า : 9786162682360

โดย. : ไพโรจน์ โรจนปัญญาวัชร์
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 63 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 70 กรัม
ราคาปก : 28 บาท
 หยิบใส่รถเข็น | วิธีสั่งซื้อ 


Tel. (02) 872 9191, 872 8873,
872 9898 | LC2YOU@GMAIL.COM
ท่านสั่งมา เราส่งไป ใกล้หรือไกล
เราพร้อมและยินดีให้บริการถึงที่
 
Share |
อิสรภาพชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียว
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาภายในหนังสือ

คำนำ

การได้เกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเป็นบุญวาสนาบารมีอย่างยิ่ง

แต่มีน้อยคนที่ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้

คนส่วนใหญ่เมื่อถูกความเพลิดเพลินครอบงำก็ประมาทต่อการใช้ชีวิต

บางคนใช้ชีวิตขาดทุน  คือ  มีแต่ความทุกข์

บางคนเสมอตัว  คือ  มีทั้งสุขและทุกข์ปนกัน

บางคนคุ้มค่า  คือ  มีสุขมากกว่าทุกข์

บางคนเกินคุ้ม  คือ  มีสุขล้วนๆ

 

การใช้ชีวิตขาดทุนและเสมอตัวนั้น  ไม่ใช่ปัญหา

เพราะสิ่งแวดล้อมในสังคมรอชักนำอยู่แล้ว

แต่ปัญหาอยู่ที่จะใช้ชีวิตอย่างไร?  ให้คุ้มค่าและเกินคุ้ม

คำตอบ...อยู่ที่เส้นทางการดำเนินชีวิต

ตราบใดที่จิตยังไม่เข้าสู่กระแสพระนิพพาน  ตราบนั้นการใช้ชีวิตอย่างประมาทก็เป็นเพียงชีวิตที่เสมอตัวและรอวันขาดทุนเท่านั้น

 

หนังสือเรื่อง  "อิสรภาพชีวิต  อยู่ที่จิตดวงเดียว"  เล่มนี้

เป็นบทพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพ  โชติปัญโญ  ที่ได้บันทึกเสียงไว้

สำนักพิมพ์ได้ขออนุญาตถอดเสียง เพื่อทำเป็นหนังสือออกเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้อ่าน

ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เป็นอย่างดี ในการจัดทำครั้งนี้ได้คงบทพระธรรมเทศนาไว้เหมือนกับต้นฉบับเสียงมากที่สุด  เพื่อรักษาคำสอนมิให้ผิดเพี้ยน

เพิ่มเติมเพียงการตั้งหัวข้อ  ย่อหน้า  เน้นคำและวาดภาพประกอบ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย  รวดเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

ฐาตุ  จิรํ  สตํ  ธมฺโม

ขอพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จงดำรงอยู่สิ้นกาลนาน

 

โดย...ไพโรจน์  โรจนปัญญาวัชร์
(กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๐)

 

 


 

สารบัญเนื้อหาภายใน ประกอบด้วย

 • ชีวิตมีวงจรปิดและวงจรเปิด
 • พระพุทธเจ้าบอกกล่าวความจริง ไม่ใช่บัญญัติ
 • ความเห็นเรื่องตาย-เกิด ตามลัทธินอกพระพุทธศาสนา
 • ตายแล้วเกิดหรือไม่ตามนัยแห่งพุทธศาสนา
 • ๔ คำถามเพื่อความเข้าใจในชีวิต
 • สรุปคำถามของชีวิต ๔ ประการ
 • ชีวิตวงจรฝ่ายกายกับฝ่ายจิต
 • ทำความรู้จักกับวงจรฝ่ายกาย
 • ทำความเข้าใจในวงจรฝ่ายจิต
 • วงจรชีวิตระยะยาว
 • วงจรชีวิตระยะกลาง
 • วงจรชีวิตระยะใกล้
 • ทุกขณะของชีวิตจิตวนได้ทั้ง ๓ ภพ
 • ชิวิตสัตว์ติดขัดอยู่กับเรื่องกาม
 • ชีวิตคนไม่พ้นเวียนวนในภพ ๓
 • วงจรชีวิตหาได้สิ้นสุดที่ความตาย
 • วงจรชีวิตหลังความตายดีหรือร้ายเป็นไปตามกรรม
 • ชีวิตเกิด-ดับตามเหตุปัจจัยเหมือนความเป็นไปของพืชในนา
 • ชีวิตเป็นไปตามเหตุปัจจัย
 • ชีวิตกับเมล็ดพืชเป็นไปคล้ายๆกัน
 • ชีวิตเกิดมาเพราะตัณหาพาให้เกิด
 • เกิดมาอย่างไรอาจเปลี่ยนได้ในภายหลัง
 • พัฒนาให้ถึงที่สุด คือจุดไม่กลายพันธุ์
 • บุญ-บาปนั้นเล่า เป็นดังเงาติดตามตัว
 • ผู้ฝึกจิตจนได้ที่ย่อมคงความดีไม่เปลี่ยนแปลง
 • จิตที่เข้าถึงธรรม ไม่ตกต่ำแม้ยามตาย
 • จิตที่มีธรรม ย่อมน้อมนำสู่นิพพาน
 • วงจรชีวิต เราทำให้ปิดตัวลงได้
 • เมื่อเข้าถึงความเป็นโสดาบันชีวิตก็ผันจากวงจรปิดสู่วงจรเปิด
 • ถ้าพบวงจรเปิดก็ปิดประตูการเวียนว่ายตายเกิด

 


 


 

ค้นหาหนังสือ
คำค้น:
ราคา: ถึง
งบประมาณ:
แอพธรรมะฟรีๆ


ขอบคุณทุกกำลังใจ
เราจะพัฒนาต่อไป
เพื่อความสุขของสังคม

Share |
  หนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์แจก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา ประวัติ งานจ้างพิมพ์ สังฆภัณฑ์ วัดทั่วไทย มูลนิธิฯ  

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ผลิตหนังสือสื่อธรรมะ อายุครบ 101 ปี (2459-2559, 9/9/2559)
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม หนังสือธรรมศึกษา ข้อสอบธรรมสนามหลวง เจาะลึกแนวข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษา หลักสูตรเรียนบาลี คู่มือท่องจำบาลี เกมส์ธรรมะ หนังสือถูก หนังสือทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน บริการออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการส่งทั้งภายในและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง : 105/75 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 คลิ๊กดูแผนที่

WWW.LC2U.COM   WWW.พุทธะ.NET

สั่งซื้อ 092-2603310 LineID: lcpoo | สั่งพิมพ์ 062-192-8936, 088-490-7272
Fax : 02-872-5764
E-Mail : LC2YOU@GMAIL.COM , INFOLC2U@GMAIL.COM

Facebook/LC2U    LC Channel   Photo LC2U

counter stats

Share |

CopyRight @ 2010 Webmaster : Administrator Google analytics