100 ปี เลี่ยงเชียง พิมพ์หนังสือธรรมทาน บทสวดมนต์ สื่อพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะ หลักสูตรนักธรรม บาลี
หนังสือธรรมะออนไลน์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
หนังสือธรรมะ
สำหรับพิมพ์แจก
นักธรรม,บาลี
รายการหนังสือปี 59
รายการหนังสือเก่า
ขั้นตอนสั่งซื้อ

รวมข้อสอบธรรมสนามหลวงแจกฟรี

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์
โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์
หนังสือธรรมะ
อายุครบ 101 ปี (2459-2559)
9/9/2559

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน รับพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์งาน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

 

 
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
รูปภาพและโค๊ดแลกลิงค์

 

หมวด: พิมพ์แจกโอกาสต่าง ๆ
9786162682766-2 - วิปัสสนาและอานาปานสติ
*สั่งพิมพ์แจก ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
พิมพ์รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ให้ 1 หน้า
วิปัสสนาและอานาปานสติ
รหัสสินค้า : 9786162682766-2

โดย. : ณัฐพันธุ์ ปิ่นทวีเกียรติ
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 28 บาท
 หยิบใส่รถเข็น | วิธีสั่งซื้อ 


Tel. (02) 872 9191, 872 8873,
872 9898 | LC2YOU@GMAIL.COM
ท่านสั่งมา เราส่งไป ใกล้หรือไกล
เราพร้อมและยินดีให้บริการถึงที่
 
Share |
วิปัสสนาและอานาปานสติ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาภายในหนังสือ
การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั้น หากเปรียบกับการก้าวเดิน คงเป็นการก้าวไปด้วยกันระหว่างเท้าซ้ายและเท้าขวา จึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ 
 
การปฏิบัติสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เกิดปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงเพื่อความพ้นทุกข์ได้ เปรียบเสมือนการก้าวเท้าซ้าย แต่เท้าขวาไม่ได้ก้าวตามไปด้วย การปฏิบัติจึงไม่ก้าวหน้า ดังนั้น การปฏิบัติธรรมจึงต้องเจริญทั้งสมาธิและเจริญปัญญาไปพร้อมกัน
 
นี่คือสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ต้องศึกษาและเข้าถึงให้ได้ !
 
ดังนี้แล้ว สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จึงได้นำธรรมบรรยาย “เรื่องวิปัสสนา” และ “อานาปานสติ” (สำหรับคนทั่วไปอย่างง่าย ขั้นต้นๆ เพื่อรู้จักไว้ก่อน) ของหลวงปู่พุทธทาสมาจัดพิมพ์ใหม่ในชื่อว่า “วิปัสสนา และ อานาปานสติ” โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้คงบทธรรมบรรยายไว้เหมือนเดิม แต่ได้เพิ่มเติมในส่วนของบทคัดย่อ 
ใส่สีเน้นคำ ทำเชิงอรรถ เสริมสาระอธิบายข้อธรรมและใส่ภาพประกอบ เพื่อให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ช่วยย่นระยะเวลาในการอ่าน เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะ และหยิบใช้ได้ทันที มีสุขทันใจ
 
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จักเอื้อประโยชน์สุขให้กับผู้อ่านได้เข้าถึงการปฏิบัติ “วิปัสสนา” และ “อานาปานสติ” ได้อย่างแท้จริง ตราบเท่าเข้าสู่ “พระนิพพาน” อันเป็นบรมสุขได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทอญ

 

สารบัญภายในเล่ม

 • ปก : วิปัสสนา และ อานาปานสติ
 • คำนำ
 • คำว่า "วิปัสสนา"
 • "วิปัสสนา" มีความหมายว่า "เห็นแจ้งชัด"
 • "เห็นแจ้ง" คือเห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
 • วิปัสสนาแท้จริง ต้องเห็นแจ้ง คงที่เรื่อยไป
 • "การเพ่ง" เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา
 • ไม่ควรเพ่ง เพื่อความสงบอย่างเดียว, พึงเพ่ง เพื่อให้เห็นแจ้งด้วย
 • "สมาธิภาวนา" นำพาสู่เป้าหมาย 4  ประการ
 • "วิปัสสนาแท้" คือทำให้เห็นแจ้ง ไม่ยึดมั่นถือมั่น
 • กิเลสที่แท้จริง คือ กิเลสอย่างละเอียด
 • กิเลสแท้จริง ละได้ด้วยโลกุตตรธรรม
 • ทำวิปัสสนา เพื่อสร้างอริยมรรคขึ้นมาฆ่ากิเลส
 • เมื่ออริยมรรคมีขึ้นแล้ว กิเลสจะไม่มีอาหารและแห้งดับไป
 • เป็นอยู่ให้ถูกต้องด้วยวิปัสสนา จักเดินหน้าสู่ความเป็นอริยบุคคล
 • วิปัสสนาจะบังเกิดผล ต้องฝึกฝน "อานาปานสติ"
 • เจริญวิปัสสนาทุกลมหายใจ เป็นวิสัยที่ทำได้
 • ถ้ายังทำอานาปานสติขั้นลึกไม่ได้ ก็ให้เริ่มจากง่ายไปหายาก
 • อานาปานสติ 16 ขั้น เทียบกับสติปัฏฐาน 4
 • สติปัฏฐานสัมพันธ์กับการฝึกอานาปานสติ
 • เพ่งให้เห็นชัดว่า "นี่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา" คือเป้าหมายของวิปัสสนา
 • เพ่งดูให้รู้แจ้งว่า "สิ่งทั้งปวง ไม่น่าเอา" เพียงเท่านั้น ญาณก็จะเกิด
 • วิปัสสนาที่เห็นแจ้งง่าย ให้ใส่ใจเพ่งดูที่ตัวทุกข์
 • คนจะพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ ต้องอาศัย "สัมมาทิฏฐิ"
 • มีสัมมาทิฏฐิแบบโลกีย์ ก็มีสุขทุกข์ตามสภาพ
 • มีสัมมาทิฏฐิแบบโลกุตตระ จะระอาใจในสุขทุกข์ ไม่ยึดถือ
 • เข้าถึง "นิพพาน" ได้ ความน่าระอาใจก็สลายหมดสิ้น
 • อานาปานสติ (สำหรับคนทั่วไปอย่างง่าย ขั้นต้นๆ เพื่อรู้จักไว้ก่อน)
 • "อานาปานสติ" ทำให้ชิน ทำให้คล่อง อานิสงส์มหาศาล
 • ฝึก "อานาปานสติ" เหมือนพี่เลี้ยงไกวเปลเด็ก
 • มนุษย์ไม่เสียชาติเกิด เมื่อได้เจริญอานาปานสติ

 

  

ค้นหาหนังสือ
คำค้น:
ราคา: ถึง
งบประมาณ:
แอพธรรมะฟรีๆ


ขอบคุณทุกกำลังใจ
เราจะพัฒนาต่อไป
เพื่อความสุขของสังคม

Share |
  หนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์แจก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา ประวัติ งานจ้างพิมพ์ สังฆภัณฑ์ วัดทั่วไทย มูลนิธิฯ  

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ผลิตหนังสือสื่อธรรมะ อายุครบ 101 ปี (2459-2559, 9/9/2559)
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม หนังสือธรรมศึกษา ข้อสอบธรรมสนามหลวง เจาะลึกแนวข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษา หลักสูตรเรียนบาลี คู่มือท่องจำบาลี เกมส์ธรรมะ หนังสือถูก หนังสือทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน บริการออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการส่งทั้งภายในและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง : 105/75 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 คลิ๊กดูแผนที่

WWW.LC2U.COM   WWW.พุทธะ.NET

สั่งซื้อ 092-2603310 LineID: lcpoo | สั่งพิมพ์ 062-192-8936, 088-490-7272
Fax : 02-872-5764
E-Mail : LC2YOU@GMAIL.COM , INFOLC2U@GMAIL.COM

Facebook/LC2U    LC Channel   Photo LC2U

counter stats

Share |

CopyRight @ 2010 Webmaster : Administrator Google analytics