100 ปี เลี่ยงเชียง พิมพ์หนังสือธรรมทาน บทสวดมนต์ สื่อพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะ หลักสูตรนักธรรม บาลี
ร่วมสนับสนุนให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย หนังสือธรรมะออนไลน์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
หนังสือธรรมะ
สำหรับพิมพ์แจก
นักธรรม,บาลี
รายการหนังสือปี 59
รายการหนังสือเก่า
ขั้นตอนสั่งซื้อ

รวมข้อสอบธรรมสนามหลวงแจกฟรี

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์
โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์
หนังสือธรรมะ
อายุครบ 100 ปี (2459-2559)
9/9/2559

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน รับพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์งาน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

 

 
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
รูปภาพและโค๊ดแลกลิงค์

 

หมวด: สวดมนต์
9786162682407 - มนต์พิธี
*สั่งพิมพ์แจก ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
พิมพ์รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ให้ 1 หน้า
มนต์พิธี
รหัสสินค้า : 9786162682407

โดย. : พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)
พิมพ์ : 1 สี
ใช้กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 352 หน้า
ไซต์หนังสือ : 14.5x21cm.
น้ำหนักหนังสือ : 300 กรัม
ราคาปก : 40 บาท
 หยิบใส่รถเข็น | วิธีสั่งซื้อ 


Tel. (02) 872 9191, 872 8873,
872 9898 | LC2YOU@GMAIL.COM
ท่านสั่งมา เราส่งไป ใกล้หรือไกล
เราพร้อมและยินดีให้บริการถึงที่
 
Share |
มนต์พิธี
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาภายในหนังสือ

สารบาญ

 • ทำวัตรเช้า (มีคาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก ต่อท้ายหน้า 5)
 • ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
 • ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
 • ปัตติทานะคาถา
 • ทำวัตรเย็น (มีคาถาพระโมคคัลลาน์ต่อกระดูก ต่อท้ายหน้า 14)
 • นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
 • สามเณรสิกขา
 • อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
 • กรวดน้ำอิมินา
 • ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
 • คาถาบูชาดวงชะตา
 • ทำวัตรพระ
 • เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
 • โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย
 • มะหาการุณิโก
 • สีลุทเทสะปาฐะ
 • ตายะนะคาถา
 • วันทามิ (มีหลายบท)
 • เทวธรรม
 • อุณหิสสะวิะชะยะคาถา
 • ปัพพะโตปะมะคาถา
 • อะริยะธะนะคาถา
 • ธัมมะนิยามะสุตตัง
 • ติลักขะณาทิคาถา
 • ปะฏิจจะสมุปปาทะปาฐะ
 • พุทธะอุทานะคาถา
 • ภัทเทกะรัตตะคาถา
 • ปฐมพุทธวะจะนะ
 • อภิธัมมะนิทาน
 • ท้ายมหาสะมะยะสูตร
 • ทวัตติงสาการะปาโฐ
 • สุริยะปะริตตะปาโฐ และ จันทะปะริตตะปาโฐ (ย่อ)
 • คาถาหว่านทราย
 • คาถาโพธิบาท
 • คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ
 • เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา
 • ภาระสุตตะคาถา
 • ชุมนุมเทวดา
 • นะมะการะสิทธิคาถา
 • สัมพุทเธ
 • นะโมการะอัฏฐะกะ
 • มังคะละสุตตัง
 • ระตะนะสุตตัง
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง
 • ขันธะปะริตตะคาถา
 • ฉันทันตะปะริตตัง
 • โมระปริตตัง
 • วัฏฏะกะปริตตัง
 • ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง
 • อังคุลิมาละปะริตตัง
 • โพชฌังคะปะริตตัง
 • อะภะยะปะริตตัง
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • ชะยะปะริตตัง
 • ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา
 • ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา
 • สุขาภิยาจะนะคาถา
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 • อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
 • อาทิตตะปะริยายะสุตตัง (มีคาถาพ่นตาแดง ตาเจ็บ หน้า 101)
 • มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 • มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 • มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ (มียาอายุยืน หน้า 107)
 • คิริมานันทะสุตตะปาโฐ
 • มัคคะวิภังคะสุตตัง
 • สะติปัฏฐานะปาโฐ
 • พระวินัย
 • พระสูตร
 • พระสังคิณี
 • พระวิภังค์
 • พระธาตุกะถา
 • พระปุคคะละปัญญัตติ
 • พระกะถาวัตถุ
 • พระยะมะกะ
 • พระมะหาปัฏฐาน
 • บังสุกุลตาย
 • บังสุกุลเป็น
 • ธัมมะสังคิณีมาติกา
 • วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
 • อิติปิโส
 • พาหุง
 • มะหาการุณิโก
 • ยะถา  วาริวะหา
 • สัพพีติโย
 • มงคลจักรวาฬน้อย
 • เกณิยานุโมทะนาคาถา
 • กาละทานะสุตตะคาถา
 • ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
 • อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
 • โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)
 • เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
 • เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
 • อาทิยะสุตตะคาถา
 • วิหาระทานะคาถา
 • อนุโมทนารัมภคาถา  แปล
 • สามัญญานุโมทนาคาถา  แปล
 • มงคลจักรวาฬน้อย  แปล
 • กาละทานะสุตตะคาถา  แปล
 • ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค  แปล
 • โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา  แปล
 • เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา  แปล
 • เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา  แปล
 • อาทิยะสุตตะคาถา  แปล
 • วิหาระทานะคาถา  แปล
 • ภะวะตุสัพพ์  แปล  (มีคาถาป้องกันภัยต่อ)
 • คาถาศราทธพรต
 • คาถาสวดมาฆะบูชา
 • โอวาทปาฏิโมกขาทิปาโฐ
 • คาถาสวดวิสาขะบูชา
 • คาถาขอฝน
 • คาถาสวดเมื่อ จุด ดับ เทียนชัย
 • คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขะ
 • คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆะ
 • คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหะ
 • คาถาบูชพระพุทธสิหิงค์
 • พระคาถาชินบัญชรสูตร (มีคาถาอาวุธ ต่อท้ายหน้า 170)
 • คำพินทุผ้า
 • คำอธิษฐาน
 • คำเสียสละผ้า
 • คำวิกัปป์
 • คำอธิษฐานเข้าพรรษา
 • คำอธิษฐานออกพรรษา
 • คำขอขมาโทษ
 • คำอนุโทนากฐิน
 • คำลาสิกขา
 • คำแสดงตนเป็นอุบาสก
 • วิธีแสดงอาบัติ
 • กิจวัตร 10 อย่าง
 • ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ 10 อย่าง
 • คำให้ศีล
 • คำบอกศักราชเทศนา
 • พิธีบวช (มีคำขอขมาลาโทษฯ ต่อท้ายหน้า 191)
 • วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
 • วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
 • คำขอบรรพชานาคคู่ (มีคาถาคัดเลือด ต่อท้ายหน้า 206)
 • แบบสวดกรรมวาจาอุปสมบท
 • คำบอกอนุศาสน์ (มียาแก้พิษคางคก ต่อท้ายหน้า 217)
 • คำขอบวชชี
 • กฐิน (มีคำสัตตาหะ ต่อท้ายหน้า 227)
 • ปริวาสกรรม (มีคาถาทำน้ำมนต์ให้ขายของดี ต่อหน้า 245)
 • คำสมาทานธุดงค์
 • กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา
 • พระสะหัสสะนัย
 • พิธีการทำบุญ
 • การประเคนของพระ
 • การแสดงความเคารพพระ
 • วิธีไหว้ 5 ครั้ง
 • พิธีรักษาอุโบสถศีล
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล 5
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 • คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
 • คำถวายหนังสือสวดมนต์
 • คำอปโลกน์สังฆทาน
 • คำถวายสลากภัตต์
 • คำถวายข้าวสาร
 • คำถวายเทียนพรรษา
 • คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
 • คำถวายผ้าป่า
 • คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
 • คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
 • คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ
 • คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
 • คำอาราธนาพระเครื่อง
 • คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย
 • คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
 • คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
 • คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
 • คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
 • คำภาวนาเวลาจุดศพ
 • คำกรวดน้ำแบบสั้น
 • คำบูชาพระพุทธเจ้า
 • ปวารณาบัตร
 • คำจบขันข้าวใส่บาตร
 • คำจบเงินทำบุญ
 • คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
 • คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
 • คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
 • คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต
 • คำถวายคัมภีร์พระธรรม
 • คำถวายเวจกุฎี
 • คำถวายยาบำบัดความเจ็บไข้
 • คำถวายพระพุทธรูป
 • คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
 • พระอภิธัมมัตถสังคหะ
 • ยามอุบากอง
 • พระภิกขุปาฏิโมกข์
 • บทสวดมนต์ขอพรพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์
 • คำถวายอิฐก่อสร้าง
 • คำถวายหินก่อสร้าง
 • คำถวายปูนซีเมนต์ก่อสร้าง
 • คำถวายทรายก่อสร้าง
 • คำถวายเหล็กเส้นก่อสร้าง
 • คำถวายกระเบื้องมุงหลังคา


 

ค้นหาหนังสือ
คำค้น:
ราคา: ถึง
งบประมาณ:

ดาวน์โหลดบทสวดที่นี่

แอพธรรมะฟรีๆ
วีดีโอเพลงสวดมนต์


ขอบคุณทุกกำลังใจ
เราจะพัฒนาต่อไป
เพื่อความสุขของสังคม

Share |
  หนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์แจก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา ประวัติ งานจ้างพิมพ์ สังฆภัณฑ์ วัดทั่วไทย มูลนิธิฯ  

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ผลิตหนังสือสื่อธรรมะ อายุครบ 100 ปี (2459-2559, 9/9/2559)
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม หนังสือธรรมศึกษา ข้อสอบธรรมสนามหลวง เจาะลึกแนวข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษา หลักสูตรเรียนบาลี คู่มือท่องจำบาลี เกมส์ธรรมะ หนังสือถูก หนังสือทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน บริการออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการส่งทั้งภายในและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง : 105/75 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 คลิ๊กดูแผนที่

Facebook/LC2U    Twitter/LC2U   LC Channel    Palee trainingLCP League  

มูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี   Liangchiang สังฆภัณฑ์    Photo LC2U

WWW.LC2U.COM   WWW.พุทธะ.NET

สั่งซื้อ/สั่งพิมพ์ โทร 082-684-7223 Fax : 02-872-5764
E-Mail : LC2YOU@GMAIL.COM , INFOLC2U@GMAIL.COM

counter stats

Share |

CopyRight @ 2010 Webmaster : Administrator Google analytics